Succesvolle pilot antimicrobiële coating in publieke ruimte

Aanleiding

Hoe kunnen we zorgen voor een veiligere en gezondere leefomgeving en tegelijkertijd het gebruik van middelen tegengaan? Met deze vragen benaderde Asito Recoat.

Het antwoord dat voor de hand ligt is vaker schoonmaken en meer (desinfectie)middelen gebruiken. Het effect daarvan is echter tijdelijk en het gebruik van middelen is ook niet altijd nodig. Vooral in publieke omgevingen waar veel mensen samenkomen zoals stations, vliegvelden, ziekenhuizen, scholen en kantoren is hygiëne belangrijker dan ooit, maar Asito zocht naar een andere oplossing, met als uitgangspunten doelgerichte hygiëne met minder middelen en tegelijkertijd het behalen én behouden van een optimale hygiënische omgeving.

Oplossing

Recoat ontwikkelt samen met partner Dercom unieke, hoogwaardige en duurzame coatings en kwam met het antwoord op Asito’s vraag: Recoat’s coating AM Protector. Deze coating is gebaseerd op de AM Protector Technology. Dit is een beschermende coating waarop schimmels, bacteriën en virussen niet kunnen overleven. Door oppervlakten zoals bijvoorbeeld tafels, balies, handvaten, sanitair en deuren maar ook leer, skai en zachte kunststoffen te behandelen met AM Protector is sprake van langdurige bescherming. De coating is water gedragen, gemakkelijk toepasbaar, werkt langdurig én de actieve werking ervan kan worden getest met behulp van een UV lamp.

Praktijkonderzoek

Omdat Asito naast de al bestaande testresultaten ook eigen praktijkonderzoek naar de werking en effectiviteit van de coating wilde uitvoeren is een pilot gestart in een toiletgroep in een grote publieke ruimte waar veel mensen samenkomen. De testresultaten zijn vergeleken met verschillende toiletgroepen waar de coating niet is aangebracht. Tijdens de pilotfase van zes maanden zijn zes meetmomenten uitgevoerd op vijf handcontactpunten door SGS Analytics.

Resultaat: langdurige hygiënische bescherming en een aanzienlijke besparing op onderhoudskosten

De testresultaten zijn overtuigend: het verschil in metingen tussen de met coating behandelde toiletgroep en de onbehandelde toiletgroep is aanzienlijk. Er is sprake van een constante kwaliteit van de met coating behandelde toiletgroep, ondanks variabelen zoals het aantal bezoekers en het laatste schoonmaakmoment. Het hygiene niveau is zeer hoog, vooral tussen de schoonmaakbeurten door ten opzichte van de niet gecoate groepen. Nadat de coating is aangebracht heeft het een gemiddelde werkingsduur van ongeveer zes maanden, ook bij een schoonmaakfrequentie van 8 keer per dag. Tevens laat een berekening van het gebruik van de AM Protector ten opzichte van het reguliere schoonmaakmiddel een aanzienlijke besparing op productkosten zien omdat het reguliere middel niet meer nodig is.

Het gebruik van AM Protector kan zichtbaar worden gemaakt door STAY SAFE uitingen. Het STAY SAFE concept bestaat uit een productlijn van coatings voor verschillende toepassingen, aangevuld met visuele communicatiemiddelen zoals stickers en borden met het STAY SAFE logo. Hierdoor zijn bezoekers van publieke ruimten zoals luchthavens, treinstations en winkelcentra zich ervan bewust dat zij zich in een optimaal  hygiënische ruimte bevinden. Deze ervaring versterkt het gevoel van vertrouwen, veiligheid en comfort. De coating kan hierdoor een positieve bijdrage leveren aan een verhoging van het aantal herhaalbezoeken.

Bram Mensink, Productinnovatie Manager bij Asito:
‘Een schone en hygiënische leefomgeving is belangrijker dan ooit maar hoe zorg je hiervoor en hoe borg je de kwaliteit tussen de schoonmaakbeurten door? Met de coating van Recoat vonden we een mooie oplossing om oppervlakten langer hygiënisch schoon te houden, dus ook tussen de schoonmaakbeurten door. De pilot is erg succesvol verlopen en de testresultaten zijn zeer goed. Met dit concept bieden we doelgericht extra hygiëne voor de meest kritische punten en plaatsen en zorgen we ervoor dat bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over hygiëne. Dit doen we zonder de schoonmaakfrequentie te verhogen of onze medewerkers bloot te stellen aan schadelijke middelen’.

Praktijkonderzoek - Pilotfase

Monsternamedatum

Analyse

Monster

Resultaat

26-4-2021

Afdrukplaatje
(aëroob kiemgetal)

Toilet seat
NO 07581

0: zeer goed (<3)

26-4-2021

Afdrukplaatje
(aëroob kiemgetal)

Door handle
NO 08538

0: zeer goed (<3)

26-4-2021

Afdrukplaatje
(aëroob kiemgetal)

Water tap
NO 09212

0: zeer goed (<3)

26-4-2021

Afdrukplaatje
(aëroob kiemgetal)

Washbasin
NO 08849

0: zeer goed (<3)

Gegevens overgenomen uit analyserapport SGS Food Analytics B.V.
Methoden van onderzoek Afdrukplaatje (aëroob kiemgetal)    

0 = < 3 kve;

1 = 3-9 kve;
2 = 10-29 kve;
3 = 30-90 kve;
4 = > 90 kve

img_2999 img_3002 img_3003